Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 9. veebruar 2021

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 9. veebruaril.

Suure tõenäosusega vastavad õpilased testidele igaüks oma koolimajas

Palume õpetajatel selleks päevaks arvutiklass broneerida ja hea, kui kohal oleks ka IT-inimene, kes aitaks probleemide korral. 

Testidele vastamine: 7. klass 8.20–10.20, 8. klass 10.30–12.30, 9. klass 12.40–14.40 ja gümnaasium 15.00–17.00. Venekeelsed testid avanevad 10 minutit hiljem: 7. klass 8.30–10.30, 8. klass 10.40–12.40, 9. klass 12.50–14.50 ja gümnaasium 15.00–17.00.

Õpetajatel palume 20. jaanuariks saata osalejate nimed maakonna/linna komisjoni juhile, kes sisestab need 25. jaanuariks vastavasse Google Drive dokumenti (link saadetakse). 

Õpilaste registreerimine Harno moodle keskkonnas algab järgmisel esmaspäeval 18. jaanuaril ja lõpeb 8. veebruari õhtul kell 17.00. 

Juhend moodle kursusele registreerimiseks pannakse Kooligeograafia https://sisu.ut.ee/kooligeograafia/avaleht  lehele.

Iga vanuserühma testile vastamiseks on aega 2 tundi. Atlase ja interneti kasutamise reeglid on kirjas olümpiaadi juhendis. Testis on küsimuste järjekord igale õpilasele erinev ja suure tõenäosusega testis tagasi liikuda ja vastuseid täiendada ei saa.