Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Kevadpäevad 2015 programm

Geograafiaõpetajate kevadpäevad Paides

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus toetamas geograafia ainekava rakendumist

17.-18. aprill 2015

Ajakava

Reede, 17. aprill Paides ja Mäo tööstuskeskuses
11.00 Saabumine Paidesse või Mäosse, registreerumine, tervituskohv
11.00–11.15 Sõit Paidest Mäo tööstuskülla. Buss Nelja Kuninga Hotelli juurest.
11.30-13.00 Õppekäigud Mäo tööstusküla ettevõtetesse- Viking Window, Rexest Saint-Gobain Glass Estonia, tutvumine nende tegevuse, tooraine ja toodanguturgudega, probleemidega ja innovaatiliste tehnoloogiatega, mis tagavad jätkusuutliku ja säästliku tootmise ja ettevõtete arengu.
Ettevõttekülastused järgivad metoodikat, mida on soovitav kasutada õpilastega ettevõtetesse õppekäikude korraldamisel.
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Loeng Mäo Investi juhatajalt Enno Vaabilt. Ülevaade Mäo tööstusküla kujunemisest, ettevõtetest, nende koostööst, tööstusküla arengust ja Mäo ümbersõidu mõjust regionaalsele arengule ning sh. Mäo tööstusküla ettevõtetele. Töötoad ettevõttekülastuste analüüsiga.
15.30-17.00 Töötoad ettevõttekülastuste analüüsiga.
17.00-17.10 Tagasi Paide
17.10-18.00 Majutus Nelja Kuninga Hotellis ja jalutuskäik ajakeskuseni Vallimäel
18.00-21.00 Ajakeskuse Wittenstein külastus annab ülevaate Kesk-Eesti ajaloolisest kujunemisest, geograafilise asukoha ja ajaloosündmuste mõjust Järvamaa arengule ja majandusele.
Õhtusöök
Laupäev, 18. aprill Paide Gümnaasiumis
9.30-10.30 Tutvumine Paide Gümnaasiumiga ja õppesuundade tegevusega
10.30-11.30 Elbe Metsatalu Ettevõtte külastamise metoodika
11.30-11.45 Mahlapaus
11.45-13.30 Elle Reisenbuk. Elektroonilised ülesanded ja test.
Ülle Liiber. HITSA e-õppematerjalid
Ülle Seevri. EGÜ
13.30-14.00 Lõuna
14.00-15.45 ÜRO Päästeteenistuse Eesti esindaja Gert Tederi loeng loodus- ja keskkonnakatastroofide mõjust ja ÜRO missioonist kahjude likvideerimisel erinevates maailma piirkondades.
15.45-16.00 Kokkuvõte, tagasiside, tunnistused