Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Meist

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing Aprillis 2007 kutsuti kokku 20 geograafi erinevatest maakondadest, et koos mõelda, kuidas edaspidi organiseerida ühiseid kokkusaamisi kogu vabariigi õpetajatele. Oli ka saanud selgeks, et kõige parem ühist asja ajada, on moodustada geograafe ühendav organisatsioon. Ei saa öelda, et geograafid oleks päris vaeslapse osas olnud. Tegutsesid juba Eesti Geograafia Selts ja Bioloogia-Geograafiaõpetajate Liit. Mõttele uue organisatsiooni loomiseks viis aga see, et eelnimetatud organisatsioonide põhiülesanne ei ole tegevõpetajatele täiendkoolitusvõimaluste regulaarne organiseerimine.

2007 aasta oktoobris asutasid 31 geograafi Geograafiaõpetajate Ühing. Geograafiaõpetajate Ühing on geograafia õpetamisest ja selle arendamisest huvitatud loodusteadusliku haridusega geograafiat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajaid, geograafiaõpetajaid koolitavate õppejõudude, asutuste ja organisatsioonide mittetulundusühing. Ühingu eesmärkideks on edendada geograafia õpetamist üldharidus- ja ametikoolides, ühendada erinevaid huvigruppe ja edendada koostööd geograafia õpetamise arenguks Eestis ja esindada geograafiaõpetajate huvisid.

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab ühing täiendõpet, nõustab geograafia õppekava arendamist, algatab ja koordineerib projekte ning tegevusi geograafiahariduse edendamiseks. Vähemalt kord aastas on ühingu üldkoosolek ja ühingu igapäevategevust juhib 5 liikmeline juhatus.

Alates 2010 aastast on ühingu nimi Eesti Geograafiaõpetajate Ühing. Kasvanud on ka liikmete arv. Seisuga 20. november 2010 on ühingul 88 liiget. Asutamiskoosolekul lepiti ka kokku, et täiendkoolitused geograafidele võiks toimuda kaks korda aastas aprillis ja oktoobris-novembris. Siiani on koolituskohtadega olnud Tartu ja Tallinn, kuid kindlasti laieneb ka siin geograafia.