Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Sügiskool 2011 programm

Geograafiaõpetajate sügiskool 2011

Uue riikliku õppekava rakendusvõimalused geograafias
11.-12. november 2011 Tartus

Reede 11. november, Vanemuise 46 (Johannes Gabriel Granö auditoorium 327)

10.30-11.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv geograafia osakonna fuajees
11.00-11.15 Sissejuhatus
11.15-12.45 Muutused elukoha eelistustes Eesti linnade näitel. TÜ inimgeograafia teadur Kadri Leetmaa
13.00-13.30 Regio uute kaartide ja GPS-ide tutvustus. Regio müügijuht Erki Kokkota
13.30-14.00 Tutvumine õppevahenditega. Regio, Koolibri, Avita, Studium
14.00-14.45 Lõuna Mart Reiniku Koolis
14.45-16.00 Geoinformaatika valikkursuse tutvustus. TÜ kartograafia lektor Kiira Mõisja
16.00-17.00 Uuenäoline Koolielu portaal. Piret Karu, Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja ja Koolielu ekspertTiigrihüppelt geograafiale. Karel Zova, Tiigrihüppe projektijuht

Uus Kooligeograafia koduleht. Geograafiaolümpiaadi arvutivooru tutvustus. Edgar Sepp TÜ geograafia doktorant

17.00-17.30 Kohvipaus
17.30-18.45 Uue õppekava rakendumine – kordaminekud ja probleemid. Rühmatöö
19.00 Õhtusöök Eduard Vilde lokaalis

Laupäev 12. november, Vanemuise 46 (Johannes Gabriel Granö auditoorium 327 ja hiljem AHHAA keskus Sadama 1

9.00-10.30 Õpetajalt õpetajale:

GPS-ide rakendamine õppetöös. Kersti Ojassalu Viimsi Kooli geograafia-õpetaja

Projektõpe Kivilinna Gümnaasiumi näitel. Katrin Ennok Kivilinna Gümnaasiumi geograafiaõpetaja

GIS-i rakendamine õppetöös Tartu Masingu Kooli näitel. Urmas Vessin Tartu Masingu Kooli geograafiaõpetaja

10.30-12.00 Eesti majandus heitlikus maailmamajanduses.
Võlakriis ja Eurotsooni tulevik. TÜ Ettevõttemajanduse instituudi professor Urmas Varblane
12.15-13.00 Kerge lõuna Vanemuise 46 geograafia osakonna fuajees
13.15-15.15 AHHAA keskuse külastus. Sadama 1