Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Sügiskool 2012 programm

Geograafiaõpetajate sügiskool

23. -24. November 2012

Ajakava

Reedel 23. novembril, Vanemuise 46
10.30-11.00 Saabumine, registreerumine, kohv
11.00-12.00 Baltisaksa «maffia» Vene polaaruurimises. Erki Tammiksaar TÜ, (ruum 327)
12.00-13.30 Kuidas kaarte veebis koostada? Ranel Suurna AlphaGIS OÜ, (Vanemuise ringauditoorium)
13.30-14.15 Lõuna MRK sööklas
14.15-15.15 Kooligeograafia sisu ja korraldus Läti koolides. Natalija Buile ja Niara Robalde (ruum 246)
15.15-15.45 Mis on EIS ja mida seal teha saab? Lea Koppel SA Innove (ruum 246)
15.45-16.15 Kohvipaus
16.15-17.00 Geograafia ja majandusõpetuse koostöövõimalusi. Ene Saar Tallinna Reaalkool (ruum 246)
17.00-18.30 Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimimine. Peep Reimer, Ülenurme Gümnaasium (ruum 246)
19.00-21.00 Õhtusöök registreerunutele TÜ raamatukogu kohvikus
Laupäeval, 24. novembril Vanemuise 46 ruumis 327
9.30-11.00 Eurorahade kasutamine Eestis. prof Urmas Varblane TÜ,
11.00-11.15 Mahlapaus
11.15-11.45 Geograafia õpetamisest Pakistanis. Shazhia Javed Pakistan
11.45-12.15 GIS-i rakendumine koolis Piret Karu, Tallinna Reaalkool
12.15-13.30 Eesti kivimid, mineraalid, maavarad. Töö rühmades. Mare Isakar, Juho Kirs, Tõnu Pani, TÜ
13.30-13.45 EGÜ jooksvad küsimused. Ülle Seevri, EGÜ juhatuse liige
13.45-14.15 Kerge lõuna