Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Sügiskool 2013 programm

Geograafiaõpetajate sügiskool

22.-23. november 2013 Tallinnas

Geograafia ainekava rakendumine õppeainete lõimumise ja õppeprotsessi suunava hindamise kaudu

Ajakava

Reedel, 22. novembril aadressil: Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, Astra maja ruum A-222
10.30–11.00 Saabumine, registreerumine, kohv
11.00–13.15 Hindamine õppeprotsessi suunajana. Ülle Türk Tartu Ülikool Filosoofia Teaduskond
13.15–13.45 Tallinna Ülikooliga tutvumine. Sirje Siska ja Anne Timm TLÜ
13.45–14.30 Lõuna
14.30–15.15 Hindamine õppeprotsessi suunajana. Ülle Türk Tartu Ülikool Filosoofia Teaduskond
15.15–16.45 Eesti majandus muu maailma taustal ja tuleviku väljavaated. Marje Josing Eesti Konjunktuuriinstituut
16.45–17.30 Võõrliigid Läänemeres. Kristjan Herkül TÜ Merebioloogia osakond
18.30–21.00 Arutelu jätkub vabamas õhkkonnas aadressil Köleri 2.
Laupäeval, 23. novembril aadressil: Estonia pst 6, Tallinna Reaalkool, aud. 303
9.30–11.00 Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused ja võrdlused teiste riikidega. Allan Puur Tallinna Ülikool Eesti Demograafia Instituut
11.00–12.30 Füüsika ja geograafia lõimingust. Erkki Soika Tallinna Ülikool Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut
12.30–13.15 Kerge lõuna ja kohv
13.15–14.00 Õpilase arengut toetavast hindamisest. Kersti Ojassalu Viimsi Keskkool
14.00–14.45 Bioloogia ja geograafia lõimingust. Evi Piirsalu Nõo Põhikool
14.45–15.45 EGÜ jooksvad küsimused. Ülle Seevri, EGÜ