Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Sügiskool 2014 programm

Geograafiaõpetajate sügiskool

28.-29. november 2014 Tallinnas

Tehnoloogia, innovatsioon ja lõimumine toetamas geograafia ainekava rakendumist

Ajakava

Reedel, 28. novembril Tallinna Tehnikaülikool – U03-103, endine III õppehoone, Ehitajate tee 5
Kuidas tulla TTÜ-sse
Interaktiivne majajuht
10.30–11.00 Saabumine, registreerumine, kohv
11.00–12.30 Elektrit iga hinnaga. Ivo Palu
12.45–14.00 TTÜ tehnoloogiakooli tutvustus
Insenerpedagoogika TTÜ-s. Tiia Rüütmann
14.00–15.00 Lõuna
15.00–16.15 TTÜ üksustega tutvumine.
Õpetajad jagatakse kaheks rühmaks: I rühm tutvumine Mektory`ga; II tutvumine TTÜ peamaja, energeetika laborite ja muuseumiga.
16.15–16.30 Kohvipaus
16.30–17.15 Hoonete energiatõhususe seos koha geograafiaga. Prof. Hendrik Voll
18.30–21.00 Arutelu jätkub vabamas õhkkonnas Baieri keldris (Roosikrantsi 2a)
Laupäeval, 29. novembril Gustav Adolfi Gümnaasium, Mederi saal
GAG
9.00 Alates kella 9.00 pääseb koolimajja
9.15-9.40 Gustav Adolfi õpilased tutvustavad oma kooli
9.40–11.10 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõiming riiklikus õppekavas. Elbe Metsatalu
11.10–12.10 Füüsika geograafias ehk geograafia füüsikas. Erkki Soika
12.10–12.40 Kerge lõuna ja kohv
12.40–14.40 Füüsika geograafias ehk geograafia füüsikas. Erkki Soika
14.40–15.00 GIS-i rakendamine uurimistöödes. Ranel Suurna
15.50–15.30 EGÜ jooksvad küsimused. Ülle Seevri, EGÜ