Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Sügiskool 2017 programm

Ajakava

24. november
Statistikaamet, Tallinn Tatari 51
11.00-11.30 Saabumiskohv ja registreerumine (ID kaart kaasa)
11.30-11.50 Ülevaade Statistikaameti tegevusvaldkondadest ja ülesannetest. Riikliku statistika tegemine. – Andres Kukke, Statistikaameti peadirektori asetäitja
11.50-12.15 Valikuuringud. Valikuuringute idee ja ajalugu alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Empiiriliste ja tõenäosuslike valikuuringute kokkupuutepunktid ja erinevused. Teaduspõhisus ja emotsionaalsus. – Ebu Tamm, Statistikaameti andmetöötluse arendusosakonna peametoodik
12.15-12.30 Statistikaameti levipoliitika (sisu: statistika avaldamine). Statistikaameti ja Eurostati tooted – valmistabelid, andmebaasid, väljaanded jt. EL-i riikide võrdlusandmed (nt Eurostati toode „Riikide profiil“). – Aime Lauk, Statistikaameti statistika levi osakonna vanemkonsultant
12.30-13.00 Statistikaameti kaarditooted, kaardirakendus. Kaardirakenduse kasutusvõimaluste tutvustus ja miks eelistada ruumipäringute tegemisel kaardirakendust. Peale selle huvitavaid näidisülesandeid ruumianalüüsidest. – Ülle Valgma, Statistikaameti statistika levi osakonna geoinfo juhtivspetsialist
13.00-14.00 Lõuna
I rühm läheb lõunale, tagasi 13.45 – ringkäik majas.
II rühma ringkäik majas 13.00-13.15, pärast seda lõunale.
14.00-14.30 Mida ootavad geograafiaõpetajad riikliku statistika tegijatelt? – Ülle Seevri, Piret Karu
14.30-15.15 Piirkondliku statistika tegemine. – Mihkel Servinski, Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna peaanalüütik
15.15-15.20 Kohvipaus
15.20-16.00 Rahvastikutrendid (rahvaarvu muutus, demograafilised põhinäitajad, ränne). Uuenenud rahvastikuarvestus ja metoodika. – Alis Tammur, Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna vanemanalüütik
16.00-16.30 Registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). – Diana Beltadze, Statistikaameti projektijuht
Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6
17.30-20.30 Õpikeskonna Mozaveeb tutvustus – Ene Saar ja Ülle Liiber
e-Koolikott – Priit Pensa
Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu 2017 aasta – Ülle Seevri
Õpetajate suhtlusring
 
25. november
Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6
9.00-10.15 Loodusvaldkonna uue funktsionaalsusega e-testide arendustööst – Elle Reisenbuk
Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ja geograafia ainekava arengutest – Ülle Liiber, Lea Koppel, Piret Karu
10.30-11.45 Töötoad arvutiklassis (valida saab ühe töötoa)
– I Google Mapsi ja ArcGIS Online kaardirakenduste loomine – Pilvi Tauer
– II Diagrammide ja kaardirakenduse loomine Statistakaameti andmebaasi andmetega – Aile Poll ja Piret Karu
– III Maa-ameti geoportaali kasutamine, kaardirakenduse loomine – Mariliis Aren
11.45-12.15 Lõuna Reallkoolis
Arhitektuurimuuseum, Ahtri 6
12.30-15.00 Eesti Arhitektuurimuuseum (tegevus kahes rühmas)
– Töötuba „Tallinn – linn, mis kunagi valmis ei saa“
– Muuseumi õpitegevuste tutvustus
15.15 15.15 Ilusat koduteed

„8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002