Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut

2022

25.-26.10.2022 toimus TalTechi geoloogia instituudi Särghaua õppebaasis loodusainete õpetajate täiendkoolitus.
Koolitus andis uusi põnevaid teadmisi, mis aitavad õpetajaid tundide ettevalmistamisel, toetada oma õpilasi maateaduste riiklikuks olümpiaadiks valmistumisel ning tutvustavad instituudi uut õppekava „Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad“. Kahepäevasel koolitusel tutvustati mineviku ja oleviku kliima, jäätumisperioodid, maa- ja meresoojus, Läänemere põhja, setete, vee ja elustiku teemasid. Praktilise külje pealt tutvuti tard- ja moondekivimite määramise ning maateaduste olümpiaadist tuttava andmekaevega. Oma teadmisi ja kogemusi jagasid TTÜ hinnatud õppejõud, näiteks prof. Sirje Keevallik, prof. Siim Veski, prof. Alvar Soesoo jpt.

Päevakava

Allikas: https://taltech.ee/geoloogia-instituut/uldhariduskoolidele#p58478