Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Maa-amet

2023

Alates 2023. aasta jaanuarist tutvustas Maa-amet iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 13.00 akadeemilise tunni jooksul (45 minutit) ühte teemat – näiteks kaardiakna kasutamist, andmete leidmist kataloogist või mõnd andmestikku. Teiste seas olid koolitustele oodatud nii õpetajad, kui ka õpilased. Loengud salvestati ning neid saab vaadata Maa-ameti YouTube kanalis.

10. jaanuar 2023 „Kaardirakenduse X-GIS üldpõhimõtted ja kasutamine“

24. jaanuar 2023 „Ruumiandmete kataloog“

14. veebruar 2023 „Kaardirakenduse X-GIS “Minu kihid” ja “Järjehoidja” tööriistade kasutamine“

28. veebruar 2023 „Aadressid, kohanimed ja huvipunktid“

14. märts 2023 „3D ruumiandmete tutvustus“

28. märts 2023 „Avaandmed geodeesias“

11. aprill 2023 „Eesti geoportaali tutvustus“

2022

2022. a sügisel algas hea koostöö Maa-ametiga. Koostöö eesmärgiks on tutvustada geograafiaõpetajatele põhjalikult Maa-ameti teenuste ja võimaluste kasutamist. Geograafiaõpetajate toel jõuab teave laiade kasutajate hulkadele.
Novembris 2022 toimus kolm koolitust, neist kaks veebis. Koolitused salvestati ja osalejatel oli võimalus ka järelvaatamiseks.

01. nov Kirke Narusk – 3D andmed Maa-ametis

15. nov Sulev Õitspuu – XGIS ehk Maa-ameti kaardiaken ja selle võimalused

25. nov Tanel Hurt, Age Sild- Ruumiandmete kataloog. Maa-ameti ruumiandmed.

Jaanuar/ veebruari 2023 Maa-ameti Satiladu ja GIS veebis
Maa-amet pakkus koolidele Eesti põhikaardi 1:20 000 lehti (vanus 2001-2004). Korraldasime geograafiaõpetajate hulgas andmekorje. Põhikaardi jagamise vastu tundis huvi 27 õpetajat.